İstanbul Modern, Sanat Labirenti eğitim programı.

Pazartesi günleri hariç hafta içi her gün okul gruplarına hafta sonları ise çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik düzenlenen programa katılım ücretsiz. 
İstanbul Modern, Erol Akyavaş Retrospektif sergisine paralel olarak, çocuklar, gençler ve aileler için “Sanat Labirenti” adlı özel bir eğitim programı tasarladı. Program Akyavaş’ın sanat yaşamının farklı dönemlerinde ürettiği çalışmalarından, kullandığı malzemelerden ve odaklandığı konulardan esinlenerek hazırlandı.

Programa katılan çocuklar, gençler ve aileler hem Erol Akyavaş’ın yapıtlarını uzman eşliğinde gerçekleştirilen özel sergi gezisinde tanıyor hem de onun izinden giderek sanat atölyelerinde üretimler yapıyorlar.
Bilgi ve rezervasyon için 


0212 334 73 41
Foto-Çizgiler
5-7, 8-10 Yaş
Fotoğraf ve resim sanatı arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların ele alındığı atölye çalışması bu iki sanat formunu Erol Akyavaş’ın çalışmalarından esinlenerek buluşturmayı amaçlıyor. Çocuklar sanatçının mimari yapı görüntülerinin üzerine yaptığı çizimlerden oluşan
sanat çalışmalarını değerlendirerek programa başlıyorlar. Uzman eşliğinde sergi gezisinin ardından atölyede onlar için hazırlanan fotoğraflar üzerine çizimler ve boyamalar yaparak sanat çalışmalarını tamamlıyorlar. Böylece, farklı sanat formlarını birlikte kullanarak sanatsal becerilerini geliştiriyorlar.

Etkinlik Tarihleri:
5-7 Yaş:  12 Ekim saat 10.00'da, 6, 20 Ekim saat 13.00'te, 5, 13, 27 Ekim'te saat 15.00'te yapılacaktır.
8-10 Yaş: 5, 19, 27 Ekim saat 13.00'te, 12, 26 Ekim saat 15.00'te yapılacaktır.
 
Süprizlerle Dolu Labirentler
8-10, 11-13 Yaş
Minyatür sanatını, hat sanatını ve çağdaş sanatı buluşturan programda çocuklar sanatçı Erol Akyavaş gibi labirentler tasarlıyorlar. Kolaj, boyama ve kaligrafik çalışmalarıyla Akyavaş’ın bulutlarını, duvarlarını ve yazılarını çözümlemeye çalışıyorlar. Böylece, sanatçının imgelerle dolu sanat yaşamını yakından tanıma ve onun esin kaynaklarından hareketle kendi çalışmalarını yaratma olanağı buluyorlar.
Etkinlik Tarihleri:
8-10 Yaş: 5 Ekim saat 10.00'da, 12, 13, 26 Ekim saat 13.00'te, 19 Ekim saat 15.00'te yapılacaktır.
11-13 Yaş:  26 Ekim saat 10.00'da, 6, 20 Ekim saat 15.00'te yapılacaktır.
 
Şüpheci Geometri
3-5 Yaş Grubu Çocuklar ve Aileler
Bu üç aşamaları etkinlikte aileler geometrik şekillerle görsel düzenlemeler oluşturuyorlar. Programın ilk adımında etkinlik için özel olarak üretilmiş geometrik objelerin tanımlanıyor ve bu objelerin farklı ışık kaynaklarıyla nasıl göründükleri ve gölgeleri değerlendiriliyor. İkinci aşamada geometrik şekillerde kesilmiş renkli kartonlar tepegözle yansıtılarak kompozisyon denemeleri yapılıyor. Etkinliğin üçüncü ve son aşamasında ise yapışkan geometrik şekilleri bir resim çalışmasında bir araya getiren aileler, bu şekillere olağandışı gölgeler çizerek sanat çalışmalarını tamamlıyorlar. Böylece Erol Akyavaş sergisini ailece gezdiklerinde sanatçının çalışmalarında yer alan geometrik biçimleri,
bu biçimleri nasıl gölgelendirdiğini ve kompozisyonunda nasıl ele aldığını atölye çalışmasında kazandıkları deneyimle değerlendirme fırsatı yakalıyorlar.

Etkinlik Tarihleri:
13, 27 Ekim saat 10.00'da, 6, 20 Ekim saat 15.00'te yapılacaktır.
 
Aile Fermanım
6-10 Yaş Grubu Çocuklar ve Aileleri
Programda çocuklar, aileleriyle birlikte Erol Akyavaş’ın izinden giderek yazılı ve görsel kültürün değerli unsurlarından biri olan fermanlardan esinlenerek aile fermanlarını oluşturuyorlar. Çocuk Hakları Bildirgesi’nden okunan parçaları tartışıyor, kişisel özgürlük alanlarını ve beklentilerini dile getiriyorlar. Etkinliğin başlangıcında gerçekleştirilen bu kısa söyleşi, tarihten ferman örneklerinin incelenmesiyle devam ediyor. Ardından çocuklar ve aileleri hak ve özgürlüklerini ifade edecekleri fermenlar hazırlıyorlar. Program Akyavaş’ın sergide yer alan ‘Ferman’ çalışmalarının müze uzmanı eşliğinde incelenmesi ile tamamlanıyor.
Etkinlik Tarihleri:
6, 20 Ekim saat 10.00'da, 13, 27 Ekim saat 15.00'te yapılacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Düşüncelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
back to top